Asbest

Wanneer het over asbest gaat, roept dit automatisch zorgen op bij iedereen. Want hoe moet u nu precies handelen wanneer asbest in uw woning gevonden wordt?
Hieronder leest u de meest gestelde vragen. 

Veel gevraagd over Asbest

Wat is asbest?

Algemeen

Asbest is een materiaal dat voornamelijk werd gebruikt in de bouw: het was sterk, brandwerend, isolerend en makkelijk te verwerken. Pas later werd bekend dat losgeraakte asbestvezels bij inademing gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken. Daarom is wettelijk geregeld dat asbest vanaf 1994 niet meer gebruikt mag worden. Als materialen die asbest bevatten worden beschadigd, bewerkt of gesloopt, kunnen er gevaarlijke vezels vrijkomen. Daarom heeft de overheid strenge regels opgesteld over het verwijderen van asbest.

Hoe kan ik asbest herkennen?

Algemeen

Asbest herkennen is lastig. Asbest zelf is wit, blauw of bruin, maar het materiaal waarin het verwerkt is, kan allerlei kleuren hebben. De kleur van het materiaal zegt dus niets. Alle asbesthoudende producten hebben een vezelige structuur, maar dat is vaak moeilijk te zien. Het inventariseren van asbesthoudende materialen gebeurt door gespecialiseerde bedrijven met gecertificeerde inspecteurs. De monsters die door hen worden genomen worden in een laboratorium onderzocht. Uit dit onderzoek moet worden vastgesteld of er asbest in het betreffende materiaal is verwerkt.

Hoe weet ik of er asbest in mijn woning aanwezig is?

Algemeen

Is uw woning gebouwd voor 1994? Dan kan er asbest aanwezig zijn. Asbest bevindt zich dan vaak:

  • Op plekken die goed geïsoleerd moeten worden, bijvoorbeeld daken, schoorstenen en plafonds.
  • Op plekken die onder invloed van het weer kunnen slijten. Bijvoorbeeld gevels, daken, schuren en garages. 
  • Als brandwerend plaatmateriaal. Bijvoorbeeld in meterkasten, ventilatiekanalen en cv-ketels.
  • In sommige soorten vinyltegels en vinylzeil, geproduceerd voor 1984.

Mocht u twijfelen over materialen in uw woning, neem gerust contact met ons op!

Is asbest gevaarlijk?

Algemeen

Losgekomen asbestvezels kunnen longkanker of asbestose veroorzaken, maar alleen bij mensen die vezels hebben ingeademd. Het inademen van vezels kan alleen als die vezels op de een of andere manier zijn losgekomen. Dat risico is het grootst bij losgebonden asbest. Eventuele gevolgen voor de gezondheid ontstaan soms pas jaren nadat iemand asbest heeft ingeademd. Hoe lang en hoe vaak iemand is blootgesteld aan de vezels bepaalt hoe hoog het risico is. Zo blijkt uit onderzoek dat bij een eenmalige blootstelling het risico heel klein is. Dat risico is groter als je door je werk veel in aanraking komt met asbest. Daarom dragen asbestverwijderaars beschermende kleding. Wist u dat u nooit asbest zelf mag verzagen, schuren of breken? Dat is zelfs strafbaar.

Wat doen jullie aan asbest in mijn woning?

Algemeen

Als verhuurder is Woningstichting Samenwerking. verantwoordelijk voor de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van haar bewoners. Woningstichting Samenwerking verwijdert (saneert) asbest op natuurlijke onderhoudsmomenten bijvoorbeeld bij mutatie en projecten.

Ik denk dat er asbest in mijn woning beschadigd is. Wat moet ik doen?

Algemeen

Neem geen risico en neem als u twijfelt altijd contact met ons op

Hoe ga ik veilig om met asbest in mijn woning?

Algemeen

Om uw gezondheid niet in gevaar te brengen mag u het asbest niet bewerken: niet doorboren, schuren, breken of verwijderen. Neem geen risico en neem ook als u twijfelt altijd contact met ons op 010 475 96 66

Waar werd asbest voor gebruikt?

Algemeen

Asbest werd voornamelijk gebruikt in de bouw: het was sterk, brandwerend, isolerend en makkelijk te verwerken.

Ik denk dat er asbest in mijn woning aanwezig is. Moet ik dit bij jullie melden?

Algemeen

Nee, u hoeft dit niet bij ons te melden. Al jaren inspecteren wij onze woningen op toegepaste asbestmaterialen. Wij hebben een goed beeld waar het asbest in onze woningen zit. Maar wanneer u twijfelt, neem dan zeker contact met ons op 010 475 96 66

Wanneer verwijderen jullie asbest uit mijn woning?

Algemeen

Als verhuurder is Woningstichting Samenwerking verantwoordelijk voor de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van haar bewoners. Woningstichting Samenwerking heeft zich de afgelopen jaren, en zal zich ook de komende jaren inspannen om asbesthoudende materialen (zo mogelijk) uit woningen te verwijderen. Soms wordt er gekozen om het asbestmateriaal te fixeren (te bekleden). Dit gebeurt op zo'n manier dat er voor de bewoner geen risico’s aan verbonden zijn. De werkzaamheden worden meestal gepland in een leegstaande woning en bij (groot) onderhoud aan de woningen.