Aanpassen huurcontract

Veel gevraagd over Aanpassen huurcontract

Ik wil de naam op mijn huurovereenkomst aanpassen. Hoe regel ik dat?

Algemeen

De naam op de huurovereenkomst kan alleen gewijzigd worden na een Koninklijk Besluit, huwelijk of geregistreerd partnerschap. U kunt de naamswijziging aanvragen via mail of post. Stuur een kopie van het Koninklijk Besluit, trouwakte of contract mee.

Ik wil iets wijzigen in mijn huurcontract. Hoe doe ik dat?

Algemeen

Sommige zaken kunt u niet wijzigen. Zoals de ingangsdatum. Wilt u iets wijzigen? Neemt u dan contact met ons op.

Mijn partner is overleden. Kan ik het huurcontract overnemen?

Algemeen

Als u een huwelijk of geregistreerd partnerschap had, kan het huurcontract mogelijk door u worden overgenomen. Ook als u kunt aantonen dat u minimaal 2 jaar op hetzelfde adres woont en een duurzame gemeenschappelijke huishouding had kunt u mogelijk het huurcontract overnemen.

Eén van mijn ouders is overleden. Kan ik als kind het huurcontract overnemen?

Algemeen

Iedere situatie is anders. Soms is het mogelijk om het huurcontract over te nemen. Er moet in ieder geval sprake zijn van een duurzame gemeenschappelijke huishouding. Neem altijd contact met ons op om de situatie te bespreken. Doe dit zo snel als mogelijk nadat uw situatie is gewijzigd.

Ik ga samenwonen. Moet ik dit doorgeven aan jullie?

Algemeen

Ja, als u gaat samenwonen moet u eerst toestemming aan ons vragen. Dit kan pas na zes maanden na ingang van de huurovereenkomst. Zonder toestemming is het niet mogelijk dat de persoon met wie u gaat samenwonen zich inschrijft op het adres bij de gemeente. Wij hebben een formulier voor toestemming tot inwoning dat u samen in moet vullen en ondertekenen. Deze vindt u bij "Downloads". 

Vervolgens kijken wij na of u mag gaan samenwonen. Uw partner is niet automatisch medehuurder. Dit kan pas worden aangevraagd na minimaal 2 jaar op het adres te hebben gewoond. U moet dan ook kunnen aantonen dat u gedurende deze 2 jaar een duurzame gemeenschappelijke huishouding heeft gevoerd.

Ik ga samenwonen en ik wil dat mijn partner ook op het huurcontract als medehuurder komt. Kan dat?

Algemeen

De eerste twee jaar zien wij uw partner als inwoner. Een inwoner kan geen enkele aanspraak op de woning maken. Na twee jaar kunt u medehuurderschap aanvragen. U moet dan minimaal twee jaar op hetzelfde adres ingeschreven staan, dit controleren wij in de BRP (Basisregestratie Personen via de gemeente). Ook overhandigt u bewijsstukken waarmee u een duurzame gemeenschappelijke huishouding aantoont. Vervolgens kijken wij of uw partner de huur zou kunnen betalen. Een medehuurder heeft dezelfde rechten en plichten als een hoofdhuurder.

Ik ga samenwonen. Heeft dit gevolgen voor de hoogte van de huur?

Algemeen

Nee, samenwonen heeft geen gevolgen voor de jaarlijkse huurverhoging. Wel kunnen er gevolgen zijn voor de huurtoeslag. Geef uw gewijzigde woon situatie daarom altijd zo snel mogelijk door aan de instanties, zoals de belastingdienst.

Ik ga samenwonen. Moet ik daarvoor toestemming aan jullie vragen?

Algemeen

Degene die bij u in komt wonen, wil zich inschrijven in de BRP. Hiervoor komt u eerst bij Samenwerking. Pas als wij instemmen met de inwoning, kan de inwoners zich inschrijven. Wij kijken hierbij naar gezinssamenstelling, grootte van de woning etc.

Wij huren samen een woning van jullie en we gaan uit elkaar. Kan één van ons in de woning blijven wonen?

Algemeen

Als u beiden op het contract staan, dan kan dat. Degene die de woning verlaat moet een eenzijdige huuropzegging doen. Dit kan met een formulier of door ons een e-mail te sturen. Staat u niet beiden op het contract? En vertrekt degene die op het contract staat? Neem dan contact op. We beoordelen dan of u een duurzame gemeenschappelijke huishouding voerde.

Wij huren samen een woning van jullie en we gaan uit elkaar. We willen allebei in de woning blijven wonen. Hoe lossen we dit op?

Algemeen

Hier zullen beide huurders met elkaar uit moeten komen. Als er sprake is van een echtscheiding doet de rechter hier meestal een uitspraak over wie in de woning achterblijft.

We zijn getrouwd en gaan scheiden. Eén van ons blijft in de woning wonen. Hoe passen we het huurcontract aan?

Algemeen

Hiervoor kunt u het formulier "eenzijdige huuropzegging" invullen. Nadat u deze hebt ingevuld kunt u deze per e-mail of post naar ons sturen.

We hebben een geregistreerd partnerschap en gaan uit elkaar. Eén van ons blijft in de woning wonen. Hoe passen we het huurcontract aan?

Algemeen

hiervoor kunt u het formulier "eenzijdige huuropzegging" invullen. Nadat u deze hebt ingevuld kunt u deze per e-mail of post naar ons sturen.

We gaan uit elkaar en één van ons neemt het huurcontract over. Heeft dit gevolgen voor de hoogte van mijn huurtoeslag?

Algemeen

Ja, dit kan gevolgen hebben voor de hoogte van de huurtoeslag. Neem hiervoor contact op met de Belastingdienst