Aedes Benchmark 2020

Ieder jaar worden corporaties door middel van een benchmark met elkaar vergeleken.
De benchmark wordt uitgevoerd door Aedes.

Ook de prestaties van Samenwerking zijn dit jaar weer onderzocht. Deelname aan de benchmark is niet verplicht, maar is wel leerzaam.  

Waarom wordt dit gedaan?
De prestaties van corporaties met een vergelijkbare omvang worden naast elkaar gelegd. Hier worden conclusies uit getrokken als:

  • Hoe scoren corporaties op het gebied van onderhoud?
  • Of hoe zit het met de kwaliteit van de dienstverlening?
  • Maar ook hoe staat het met de betaalbaarheid van de woningen per regio.


Hoe staat Samenwerking ervoor?
Er zijn drie scores te behalen binnen de benchmark namelijk A, B, of C. Ondanks dat een corporatie altijd streeft naar het hoogst haalbare, draait het niet alleen om een lijst vol A scores. Het gaat erom dat er een goede en gezonde balans is tussen de verschillende taakgebieden. Dus goed onderhoud van het bezit, de betaalbaarheid van de huur en voldoende financiële ruimte voor nieuwbouw.

Samenwerking is tevreden over de resultaten uit de benchmark van 2020.

Huurdersoordeel B
Bedrijfslasten B
Duurzaamheid C
Onderhoud en verbetering B

Zo is er een duidelijke vooruitgang te zien op de Bedrijfslasten waar we van een C naar score B zijn gegaan. Op het Huurdersoordeel is de score gelijk gebleven maar zien we op een deelniveau groei. Juist in tijden van Corona hebben we contact gehouden met onze huurders, deze waardering zien we terug in het huurdersoordeel. Binnen Duurzaamheid is de score gelijk gebleven. Voor verbetering van dit onderdeel zijn investeringen opgenomen in de meerjarenbegroting. De score van Onderhoud en Verbetering is stabiel, we voldoen hiermee aan onze doelstellingen.

Zijn we nu klaar?
Het antwoord hierop is nee. Als corporatie is er altijd voldoende werk aan de winkel. Je werkt constant aan het behouden van de goede prestaties en verdere vooruitgang van onderdelen die nog beter kunnen.

Geplaatst in: Mijn Samenwerking

Terug naar overzicht