De woningnood loopt op!

Woningcorporaties in Nederland kunnen steeds minder betaalbare huurwoningen bouwen. Dit blijkt uit de resultaten van het rapport ‘Opgaven, Middelen Corporatiesector’. Een landelijk onderzoek over de financiële capaciteit van woningcorporaties.

Door de vele en hoge lasten die corporaties betalen blijft er weinig ruimte over voor investeringen in nieuwbouw, en voor onderhoud van bestaande bouw. Een voorbeeld van deze lasten is de verhuurderheffing die corporaties jaarlijks betalen. Voor Samenwerking gaat het om 2,6 miljoen per jaar, dat is meer dan 10% van onze begroting.

In de regio van Rotterdam en Den Haag zijn de problemen in woningkrapte het grootst.  In Vlaardingen merken we dit dagelijks. Veel doelgroepen verlaten de stad omdat zij hier geen geschikte woning kunnen vinden. Maar ook voor starters is het vaak een jarenlang wachten op een betaalbare huurwoning. Ze blijven thuis wonen of logeren bij kennissen.

Hoewel we een relatief kleine corporatie zijn in de regio Rotterdam, gaat dit ons juist ook aan. We merken dat huurders steeds vaker tussen wal en schip vallen. En als kleine corporatie snijden de hoge lasten flink in onze wens om juist die doelgroepen een geschikte en betaalbare woning aan te bieden.

Simpel gezegd wordt het voor woningcorporaties steeds moeilijker om aan alle doelstellingen te voldoen. De landelijke politiek is nu aan zet. Er moeten goede oplossingen komen voor de langere termijn. Naast meer geld zijn nieuwe bouwlocaties nodig, maar ook moet de weg naar nieuwbouw korter en daadkrachtiger worden.

Iedereen heeft recht op een betaalbare huurwoning in een fijne wijk waarin je je thuis voelt. Dat is het uitgangspunt. Alle woningcorporaties in Nederland vragen de minister daarom op te staan. En samen met gemeenten ervoor te zorgen dat de lasten verlaagd worden, en er weer gebouwd kan worden.

Geplaatst in: Mijn Stad

Terug naar overzicht