Aankondiging huurverhoging ontvangt u uiterlijk 23 april

Huurt u een woning van Samenwerking? 
Dan ontvangt u uiterlijk op 23 april de aankondiging huurverhoging. U ontvangt deze thuis.   Ontvangt u onze brieven normaal per mail?  Dan krijgt u deze aankondiging tweemaal: 1 keer per mail en 1 keer per post op uw huisadres.

Heeft u een vraag?
Het antwoord staat hier misschien wel bij. Zo niet, bel ons dan gerust. 
 

Meest gestelde vragen:

Wanneer gaat de huurverhoging in?
Per 1 juli 2020 gaat de huurverhoging in.

Hoe hoog is de huurverhoging dit jaar?
In 2020 is de huurverhoging 2.6%. Dit percentage is gelijk aan de inflatie van 2019.

Wanneer ontvang ik de aankondigingsbrief?
Uiterlijk op 23 april krijgt u zowel per email (als wij uw emailadres hebben) als per post op uw huisadres. Hierin staat de nieuwe huur vermeld per 1 juli 2020.  

Wat moet ik nu doen?

 • Heeft u een automatisch incasso?  Dan wordt het bedrag van de nieuwe huur per 1 juli 2020 automatisch afgeschreven.
 • Maakt u de huur maandelijks aan ons over? Wijzig dan zelf het bedrag bij uw bank.  


Ik maak me zorgen over de betaling van de huur
Neem dan contact met ons op. We nemen met u de mogelijkheden door. Iedere situatie is anders. Samen zoeken we naar een oplossing. 

Waarom voeren jullie de huurverhoging door in deze tijd?
Samenwerking kiest (zoals vorige jaren) voor een huurverhoging ter hoogte van de inflatie; 2.6%.  De maximaal toegestane huurverhoging is 5,1%.  Hiermee blijven we sturen op het betaalbaar houden van de huren. Daarnaast is de huurverhoging nodig om te kunnen blijven investeren in onderhoud aan uw woning en leefbaarheid in uw buurt. 

Kan ik bezwaar maken tegen de huurverhoging?
Als u het niet eens bent met de huurverhoging, dan kunt u bezwaar maken.  Huurders van huurwoningen met een huurprijs vanaf € 737,14 kunnen geen bezwaar maken.

Hoe kan ik bezwaar maken?
Bezwaar maken kan op twee manieren: 

 1. U gebruikt het formulier van de huurcommissie. Als u het formulier gebruikt, dan kunt u geen informatie vergeten. Meer informatie vindt u op www.huurcommissie.nl
 2. U mag zelf een brief opstellen en aan ons opsturen. Vermeld in uw brief duidelijk de reden van uw bezwaar.


Tot wanneer kan ik bezwaar maken? 
Voor 1 juli 2020 moet het bezwaar bij ons binnen zijn.  
Als uw bezwaar na 1 juli 2020 bij ons binnen is, kunnen wij deze niet meer in behandeling nemen. 
U ontvangt altijd een ontvangstbevestiging van ons.

Kan ik huurbevriezing aanvragen? 
Huurbevriezing betekent dat de huurverhoging niet doorgaat. Dit moet u aanvragen vóórdat de jaarlijkse huurverhoging plaatsvindt; dus vòòr 1 juli 2020.
Niet iedereen komt in aanmerking voor huurbevriezing. 


Herkent u zichtzelf in een van onderstaande situaties? Dan kunt u huurbevriezing aanvragen. 

Groep 1
Huishoudens met een huur boven de ‘aftoppingsgrens’ en een bescheiden inkomen.
De aftoppingsgrens in 2020 is:

 • € 619,01 voor een- en tweepersoonshuishoudens.
 • € 663,40 voor huishoudens van drie of meer personen.  

Met 'bescheiden inkomen' wordt bedoeld:

 • Minder dan € 15.500,00 als je alleen woont.
 • Minder dan € 26.500,00 als je met 2 personen woont.
 • Minder dan € 33.500,00 als je met 3 of meer personen woont.
   

Groep 2
Huishoudens met een huur boven de € 737,14 en een iets hoger inkomen.
Met 'iets hoger inkomen' wordt bedoeld:

 • Tussen € 15.500,00 en € 27.000,00 als je alleen woont.
 • Tussen € 26.500,00 en € 37.000,00 als je met 2 personen woont.
 • Tussen € 33.500,00 en € 43.500,00 als je met 3 of meer personen woont.

 

Kan ik huurverlaging aanvragen?
Huurverlaging kan het hele jaar door worden aangevraagd.
Dit kan als u een huur heeft boven de € 737,14 en een bescheiden inkomen.

Met 'bescheiden inkomen' wordt bedoeld:

 • Lager dan €15.500 als je alleen woont. 
 • Lager dan €26.500 als je met 2 personen woont.
 • Lager dan €33.500 als je met 3 of meer personen woont.

 

Ik huur een parkeerplaats, garagebox of berging van Samenwerking
Voor u verandert er niets. De huurprijs blijft gelijk. 

Op mijn brief staat de datum van 8 april
Dit klopt, dit is de datum waarop we alle voorbereidingen hebben gemaakt. Uw brief is op die datum geschreven. We hebben de brief op 21 april aan u verstuurd.

Geplaatst in: Mijn Samenwerking

Terug naar overzicht