Woningstichting Samenwerking om tafel met stakeholders

Op dinsdag 5 november organiseerde Woningstichting Samenwerking een stakeholdersbijeenkomst. Onder de stakeholders waren onder andere huurders, de Raad van Commissarissen, Huurdersraad, aannemersbedrijven, de gemeente, politie, en zorginstellingen.

Centraal stonden de onderwerpen Woningkwaliteit, Dienstverlening, Doelgroepen, en Participatie. In 4 tafelgesprekken gingen de verschillende partijen met elkaar in gesprek. Hier is nuttige informatie uit voortgekomen.   

   

   

Enkele hoogtepunten. Bij dienstverlening is het belangrijker om vragen van huurders snel en met aandacht af te handelen. Of het nu digitaal, persoonlijk of telefonisch gebeurt; de kwaliteit is leidend. Qua doelgroepen herkent men dat jongeren het relatief lastig hebben op de woningmarkt. Wij kunnen hierin nog meer sturen.  

Op het gebied van woningkwaliteit was het interessant om te zien welke aspecten men als relevant beschouwt. Elke euro kan immers maar één keer uitgegeven worden. Bij de verdeling van fictief geld vonden de stakeholders gezamenlijk duurzaamheid van belang in relatie tot materiaal en onderhoud. Minder van belang vond men uitstraling, functionaliteit/toekomstbestendigheid en energiezuinigheid. 

Als laatste is het voor ons duidelijker geworden dat onze stakeholder niet alleen waarde hecht aan het meepraten over vraagstukken, maar dat men ook graag meedenkt over oplossingen en bepaalde besluiten. Het is daarbij goed dat wij verbindend en toegankelijk blijven. Kortom, allemaal waardevolle toevoegingen voor ons nieuwe bedrijfsplan maar ook voor het werk dat wij dagelijks als corporatie doen. 

Deze eerste stakeholdersbijeenkomst was wat Woningstichting Samenwerking betreft het begin van meerdere ontmoetingen. Wij danken alle aanwezigen nogmaals voor hun waardevolle bijdrage aan deze bijzondere ochtend.

Geplaatst in: Mijn Samenwerking

Terug naar overzicht