‘We gaan de huurder opzoeken en luisteren’

Samenwerking heeft een nieuwe directeur-bestuurder: Mark van de Velde. Hij is op 1 november 2018 begonnen en hij wil de huurder meer bij de corporatie betrekken. Het is goed mogelijk dat Van de Velde binnenkort bij u, als huurder, een keer op de koffie komt. Gewoon, om kennis te maken en eens te horen wat er leeft.

Hij werkte 11 jaar bij een grote corporatie in Rotterdam. “Op verschillende managementposities heb ik me beziggehouden met de ontwikkeling van de stad. Vanuit economisch perspectief – het vastgoed – en sociaal perspectief. Ik ben van huis uit socioloog en geïnteresseerd in hoe mensen samen leven. De corporatie speelt daar een rol in. Die kan verder kijken dan alleen de zorg voor een goed, betaalbaar huis. In mijn ideale samenleving heeft een corporatie ook oog voor de woonomgeving, de voorzieningen, de samenlevingsverbanden. Met elkaar maak je de stad”, zegt Mark van de Velde.

Een grote corporatie kan log zijn en het contact met de huurders uit het oog verliezen. Zeker in tijden dat de organisatie met beperkende overheidsmaatregelen te maken heeft en fors moet bezuinigen. Bij Samenwerking speelt het eerste niet – de corporatie in Vlaardingen is immers klein – maar het tweede wel. “De hele corporatiewereld heeft te maken met nieuwe regels van de overheid. Dat leidde ook bij Samenwerking noodgedwongen tot bezuinigingen en een reorganisatie. Daardoor was de corporatie een tijd wat meer intern gericht. Tegelijkertijd trof ik hier in november een organisatie aan met enthousiaste en betrokken medewerkers. Mensen met het hart op de goede plek en met ambitie.”

Nieuwe stap
Mark van de Velde, die ook direct zag dat Samenwerking vrij efficiënt is georganiseerd, vindt dat de nadruk nu minder op het interne moet komen te liggen. “Het is tijd voor een nieuwe stap, een nieuwe fase waarin we meer naar buiten treden. De huurder opzoeken, goed luisteren naar wat hij of zij te zeggen heeft en meer samenwerken.” Met een lach: “Dat past ook goed bij de naam van onze corporatie. Het vergt een open en toegankelijke houding.”

De huurdersraad blijft een belangrijke rol spelen als het om huurdersparticipatie gaat. “Die denkt mee over ons beleid en houdt ons scherp en op koers”, zegt de nieuwe directeur-bestuurder. “Naast de huurdersraad zijn er misschien andere manieren om contact te hebben met de huurders. Daarom ga ik de komende tijd bij een aantal van hen op de koffie. Horen wat er leeft, zien wat er speelt. Een mooie manier om kennis te maken – met de huurder én het woningbezit van Samenwerking.”

Van de Velde zegt ernaar uit te zien om in Vlaardingen aan de slag te gaan met actieve, betrokken bewoners. “We zoeken naar andere vormen van huurdersparticipatie. Denk aan een klantenpanel als we een flat renoveren.”

Tegelijkertijd is er aandacht nodig voor de dienstverlening van Samenwerking. “Die mag meer aansluiten bij wat huurders belangrijk vinden. Natuurlijk gebruiken we de digitale snelweg, maar andere manieren, zoals telefonisch contact opnemen met de corporatie, moeten ook mogelijk blijven. Vooral oudere huurders vinden dat prettig.”

Van de huurders
Aan het eind van het gesprek komt de vraag op tafel of Samenwerking van de huurders is. “We beseffen dat vaak niet zo. De afstand tussen corporatie en huurder is de laatste jaren vergroot, maar als het aan mij ligt gaat dat veranderen en komt er meer verbinding. Om op je vraag terug te komen: ja, Samenwerking is echt van de huurders.”  

Geplaatst in: Mijn Samenwerking

Terug naar overzicht