Prestatieafspraken 2019-2023 ondertekend

Op 27 november jl. zijn de nieuwe prestatieafspraken ondertekend. Het college gaat de overeenkomst aan met Waterweg Wonen, Woningstichting Samenwerking en de huurdersraden van beide partijen.

 

De prestatieafspraken met de corporaties en hun huurdersraden gaan over onderwerpen als: het beheren en bouwen van voldoende betaalbare sociale huurwoningen en de beschikbaarheid van woningen voor specifieke doelgroepen, een kwalitatief goede en duurzame woningvoorraad van de corporaties en inspanningen op gebied van leefbaarheid.

De afspraken worden ieder jaar geactualiseerd en zijn gebaseerd op het actuele Actieplan Wonen. 

Geplaatst in: Mijn Stad

Terug naar overzicht