Nieuwe directeur-bestuurder voor Woningstichting Samenwerking

Mark van de Velde begint op 1 november 2018 als nieuwe directeur-bestuurder bij Woningstichting Samenwerking te Vlaardingen. Hij volgt de huidige directeur-bestuurder, Ton van der Steen op. 

Ton van der Steen gaat met vroeg-pensioen en daarom is er in het voorjaar gezocht naar een waardige opvolger. De opdracht voor Mark is om de samenwerking met partners en huurders verder te verbeteren en met hen de visie op de toekomst uit te werken. “Ik kijk ernaar uit om met alle partners in de stad de gemeenschappelijke belangen op te zoeken en gezamenlijk te zorgen voor een kwalitatief goede betaalbare woningvoorraad en een prettige leefomgeving”, zegt Mark van de Velde.
 
De 46-jarige Mark heeft zowel bij de overheid, het bedrijfsleven als maatschappelijke organisaties functies vervuld. De laatste tien jaar heeft hij bij woningcorporatie Havensteder verschillende managementposities bekleed. Mark is stadssocioloog en benadert de complexe woningvraagstukken vanuit verschillende perspectieven. Hij heeft in zijn loopbaan altijd een goede balans weten te maken tussen beschikbaarheid en betaalbaarheid van sociale woningen, innovativiteit en de financiële continuïteit van de organisatie. Zijn ruime management ervaring binnen de volkshuisvesting in combinatie met zijn bestuurlijke functies bij sociaal maatschappelijke organisaties, geven het vertrouwen dat Mark als directeur-bestuurder een belangrijke bijdrage kan leveren aan de volkshuisvesting in het algemeen en Woningstichting Samenwerking in het bijzonder.

 

Geplaatst in: Mijn Samenwerking

Terug naar overzicht