Mededelingenkastjes flats Samenwerking

Voorheen maakte Samenwerking gebruik van mededelingenkastjes in de entreehallen van enkele flats. Hierin werden voornamelijk boodschappen van huishoudelijke aard gecommuniceerd.

Deze informatie bleek niet altijd actueel.
Daarom heeft Samenwerking besloten om tot aan het einde van dit jaar alle kastjes te verwijderen en gebruik te gaan maken van digitale communicatie. Op deze manier kan alle informatie actueel en sneller verspreid worden.

...

Indien er flatbewoners zijn die toch graag de kastjes willen behouden, kunnen de bewoners hiertoe een verzoek doen aan Samenwerking. Het onderhoud en beheer van de kastjes wordt dan overgedragen aan de bewoners. Bewoners kunnen dit tot uiterlijk 22 december a.s. doorgeven via wstg@samenwerking.nl

Geplaatst in: Mijn Samenwerking

Terug naar overzicht