Prestatieafspraken 2018-2022 ondertekend

Op 4 december jl. zijn de nieuwe prestatieafspraken ondertekend. Het college gaat de overeenkomst aan met Waterweg Wonen, Woningstichting Samenwerking en de huurdersraden van beide partijen. 

 

De prestatieafspraken met de corporaties en hun huurdersraden gaan over onderwerpen als: het beheren en bouwen van voldoende betaalbare sociale huurwoningen en de beschikbaarheid van woningen voor specifieke doelgroepen, een kwalitatief goede en duurzame woningvoorraad van de corporaties en inspanningen op gebied van leefbaarheid.

De afspraken worden ieder jaar geactualiseerd en zijn gebaseerd op het actuele Actieplan Wonen. Hiermee werd vorig jaar al rekening gehouden. Daarom zijn de wijzigingen dit jaar maar beperkt ten opzichte van vorig jaar. Uit de evaluatie over 2016 is gebleken dat de afspraken grotendeels zijn uitgevoerd zoals afgesproken.

Geplaatst in: Mijn Stad

Terug naar overzicht