Gemeente en woningcorporatie slaan handen in een voor Mariskwartier

Directeur-bestuurder Ton van der Steen van Woningstichting Samenwerking en wethouder Hans Versluijs van de gemeente Vlaardingen hebben op donderdag 8 juni 2017 een samenwerkingsovereenkomst voor de bouw van het nieuwe Mariskwartier ondertekend. In het Mariskwartier – de Marisstraat en omgeving - komen toekomstbestendige eengezinswoningen en appartementen. Een groot deel van de appartementen komt in een woontoren van 14 verdiepingen op de hoek van de Gedempte Biersloot en de Cronjéstraat. Deze woontoren wordt vernoemd naar de Vlaardingse schilder Arij Pleijsier, schilder van strand, schepen en zeegezichten.

Met het Mariskwartier is Vlaardingen straks een mooie buurt in het centrum rijker. In opdracht van Woningstichting Samenwerking bouwt ontwikkelaar Van Wijnen hier 117 sociale huurwoningen en 24 door een belegger te verhuren woningen in een prijscategorie net boven de sociale huurprijs. De sloop van de Cronjéstraat en omgeving start in juli en de nieuwbouw kan naar verwachting dit najaar beginnen. Waarschijnlijk kunnen de eerste woningen in het eerste kwartaal van 2019 worden opgeleverd.

Klimaatbestendig
In het nieuwbouwplan is er volop aandacht voor de klimaatbestendigheid. Het bestaande gebied wordt opgehoogd voor voldoende ontwateringsdiepte. Om overlast door de ophoging voor de omgeving te voorkomen, komt er een bergingsriool om de capaciteit van het riool bij zware regenval te vergroten. Op initiatief van de gemeente en het hoogheemraadschap onderzoeken de ontwikkelaar, de woningcorporatie, gemeente en het Hoogheemraadschap van Delfland momenteel de haalbaarheid voor een blauw dak. Dit is een dak dat bij zware regenval, water tijdelijk opslaat en dit pas na verloop van tijd gedoseerd op het riool loost. Dit ontlast het riool en de straat bij zware regenval.

Buitenruimte
Woningstichting Samenwerking richt de buitenruimte in. De plannen hiervoor worden samen met de gemeente gemaakt, met zoveel mogelijk ruimte voor groen. In de openbare ruimte tussen de woontoren en de overige appartementen langs de Cronjéstraat komt een pleintje met verwijzingen naar het voormalige badhuis uit de Marisstraat, onder andere door een deel van de bestaande voorgevel van het badhuis hier terug te plaatsen. Omwonenden worden vooraf geïnformeerd over de plannen voor de openbare ruimte.

Parkeren
De bewoners van de sociale huurwoningen kunnen voor hun parkeerbehoefte een abonnement afnemen in de naastgelegen parkeergarage Hoogstraat. Woningstichting Samenwerking faciliteert dit. Hierdoor is er meer ruimte binnen het plangebied voor groen en wonen.

Bestemmingsplanwijziging in gang gezet
Het wijzigingsplan als onderdeel van het bestemmingsplan voor de ontwikkeling is recent vastgesteld. Zodra dit onherroepelijk is, kan de gemeente de aanvraag voor de omgevingsvergunning, die al volledig is voorbereid, in behandeling nemen.

Het Mariskwartier maakt deel uit van het Actieplan Wonen, de woonvisie tot 2030 van de gemeente Vlaardingen en woningcorporaties Waterweg Wonen en Woningstichting Samenwerking Vlaardingen om van Vlaardingen een steeds aantrekkelijker woonstad te maken.

Geplaatst in: Projecten

Terug naar overzicht